>>  Búracie práce - Mechanizmami
>>  Ručné búracie práce
>>  Vypratávanie priestorov
>>  Odpadové kontajnery
>>  Nebúrajte sami

My status
Nebúrajte ani nevypratávajte sami

Úpravy alebo rekonštrukcie stavieb nám v konečnom dôsledky prinášajú samé pozitíva. Predovšetkým potom zásadnou zmenou k lepšiemu. Na zaciatku sa ale nezaobídeme bez vypratania a prípadného vybúranie konkretnych priestorov. a práve veľké množstvo stavebnej sutiny alebo s odpadu a práce s tím spojené sú dôsledkom negatívnym, bez ktoreho sa ale nezaobídeme. Vôbec najväčšie problémy potom nastávajú s odpadom netriedeným.

Kusy omietky, betónu alebo muriva, možno vyviezť aj na miesto, ktore konkretne obec určí ku spevneniu, netriedený odpad sa však likviduje ťažšie a ak sa odpadu a nepotrebných vecí nezbavíme, zaťažuje to nás, Našu nehnutelnosť alebo pozemok a záhradu. Dokonca to mozem zabrániť začatie
ďalších stavebných prác a úprav.

Upratovacie práce

Ak potrebujete vypratať akékolvek nepotrebné veci, trebars, starú povalu, kde budete budovať podkrovný byt, nepotrebné veci z pozostalosti, alebo stavebnú suť, prípadne uhlie, holubí alebo netopierí trus a podobne, obráťte sa na firmu, ktora sa vyprataním zaoberá. Ušetríte tak námahu aj čas, navyše vám firma k domu bez ťažkostí prístav kontajner alebo valník.

Bežné je vypratanie bytov, povál, pivníc, záhrad, ale aj firemných priestorov a starých výrobných prevádzok alebo priestorov administratívnych. V celkovej cene vypratania je vždy zahrnutá nakládka, likvidácia odpadu a hrubé zametanie vyprataných priestorov, ide teda o kompletné upratovanie a odvoz nepotrebných vecí a materiálu.

Búracie práce

Súčasťou rekonštrukcií je aj likvidácii staticky a inak nevyhovujúcich budov - Búracie práce. Pre odbornú firmu nie je problém vybúrať vnútorné steny a priečky či nevyhovujúce omietky. Bežné je aj vybúranie bytových jadier, ale aj búranie menších či vacsich objektov vrátane nakládky a odvozu stavebnej sutiny.

Firma zameraná na Búracie práce vám aj vytrhá staré podlahy, vybúra staré okná a dvere vrátane nevyhovujúcich rámov, odstráni nevyhovujúcu strešnú krytinu,alebo strhne nevyhovujúci strop. V cene burácích prác je zahrnuté samotné búranie, nakladaníe, likvidácia odpadu a hrubé zametanie priestorov v pripade, že sa Búracie práce týkajú vnútorných úprav v objektoch.

Dezinfekčne práce

Vypratanie či vybúranie priestory je často potrebne dezinfikovať, obzvlášť v pripade, že tu vykonávali svoje potreby bezdomovci, alebo sa po zemi válaly hromady vtáčieho trusu, pripadne boli priestory napadnuté vážnym druhom plesní. Aj táto služba môže byť Súčastou vybúrania, vypratania a hrubého upratovanie priestorov.

Pristavenie kontajnerov alebo valníku

Bežnou súčastou vypratávacích a burácích prác je pristavenie kontajnerov, pripadne valníkové alebo nákladného automobilu s korbou a odvoz a likvidácia nepotrebných predmetov, stavebnej sutiny a ineho materiálu. Firma vám zabezpečí kompletné práce vrátane vybavenia prípadného povolenia a odpad vyvezie na miesto na to určené.Rovnako tak je možné zabezpečiť odvoz starších a nepotrebných vecí Vrátane nábytku do bazárov a ich predaj.

Platí, že odvoz stavebnej sutiny je lacnejší ako odvoz netriedeného odpadu. Nie su tu zvýšené náklady dopravné, ale náklady na likvidácii tohto odpadu. Vždy ale záleží na podmienkach firmy, pre ktoru sa rozhodnete. Môžte sa stretnúť aj stým, že je odvoz naplneného kontajnera účtovaný vždy za jednotnú cenu, bez ohľadu na to, čo vlastne obsahuje a dokonca aj bez ohľadu na to, či je kontajner naplnený.

Iní dodávatelia ceny odlišujú av prípade odvozu nenaplneného kontajnera, preto že presne rozpočítavajú nielen samotný odvoz odpadu, ale aj jeho likvidácii. V praxi je vždy dolezitá osobná dohoda s konkrétnou firmou.

Najpoužívanejšie kontajnery sú od 3,5 do 9 kubíkov sutiny či netriedeného odpadu. Ak potom potrebujete zlikvidovať v menšom množstve odpad, vystačíte si s prenájmom multikáry.

V cene je nakoniec premietnutý aj samotný priebeh nakládky. Ak si odpad naložíme sami, samozrejme zaplatíme menej, než ked si kontajner, valník alebo korbu nákladného auta naložia pracovníci oslovenej firmy. Rovnako tak sú samozrejme kalkulované aj Búracie práce, ak si ich objednáme.

Dolezite sú pritom aj podmienky nakládky čiže veľkosť priestory, ktory máme k dispozícii a dostupnosť od miesta, odkiaľ sa odpad likviduje. Je teda potrebne napríklad pripraviť dvor pre vjazd nákladného automobilu, rovnako tak prístup na chodník pred domom po celu dobu nakládky. Vždy aj myslime na to, že je dobré kontajner alebo nákladné auto objednať niekolko dní vopred.

Výhody Odstránením sutiny alebo ineho odpadu na zákazku:

• Bezpracnost, nakládku za vás zabezpečí niekto iný.
• Nemusíte sa zaoberať ani triedenim odpadu.
• Nemusíte Zhanať kontajner, jeho pristaveniue a zase odvoz, všetko zabezpečí firma.
• Likvidácia odpadu je v súlade so zákonom nasej krajiny.
• Firma za nás vybaví aj potrebnú administratívu.
• Cenu Môžete vopred dohodnutúť, prípadne získať v konkretnych prípadoch aj ZĽaVu.