Informácie o našej firme…
>>  Kontaktný formulár
>>  Sídlo spoločnosti
>>  Základné údaje

My status
Základné údaje

 

Strečko Ladislav
Železničná 6
90024
Veľky Biel

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

 

Bankové spojenie:
VUB Banka.
č.účtu: 
IBAN: 

SWIFT: 

Kontakt:
streckolaco@gmail.com
www.xlstavba.sk


Kategórie